OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020 R.

1. Dzisiaj, w ostatnim dniu oktawy wielkanocnej, obchodzimy uroczystość Miłosierdzia Bożego. Dzień ten otwiera Tydzień Miłosierdzia. Msze św. o godz. 09.00, 11.00 i 13.15, tylko w kaplicy.

2. Msze św. w dni powszednie są sprawowane codziennie o godz. 18.00. Od jutra (20 kwietnia) w naszej kaplicy może przebywać 10 osób. Proszę, aby zajmując miejsca zachować odstęp między sobą.

3. Przypominamy także, że obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, chustą, szalikiem) obowiązuje wszystkich wiernych gromadzących się na liturgiach i poza nią (np. na prywatnej modlitwie). Wyjątek stanowi celebrans w trakcie trwania nabożeństwa. Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski. Zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę.

4. W tym tygodniu w liturgii: w czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika (głównego patrona Polski i naszej archidiecezji), w sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty.

5. Rozpoczęły się prace związane z założeniem głównego dachu. Dziękuję za wielką pomoc panu Jarosławowi Bałazemu. Dziękuję za wszelkie ofiary składane na budowę kościoła. Proszę o modlitwę w intencji bezpiecznych i pomyślnych prac.

6. Trwając w radości Wielkanocy, życzę wszystkim parafianom i gościom, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą i nadzieją na lepsze jutro.