Nabożeństwa październikowe

Różaniec jest odmawiany w naszej parafii, w październiku, codziennie, o godz. 18.00, w kaplicy. W niedzielę o godz. 08.40.

Różaniec dla dzieci we wtorki i czwartki, o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.

Historyczna chwila – pierwszy odmówiony różaniec w kaplicy w 2016 r.

Spontanicznie został przygotowany „roboczy” ołtarz, przy którym
odmawialiśmy różaniec.


Dziękuję tym wszystkim, którzy chętnie przychodzą do kaplicy na modlitwę różańcową.