Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

1. Msze św. niedzielne w naszej parafii o godz. 09.00 i 11.00 i 13.15 będą odprawiane tylko w kaplicy. W liturgii może uczestniczyć tylko 5 osób. Msza św. o godz. 13.15 w kościele św. Wawrzyńca zostaje odwołana.

Msze św. w dni powszednie odprawiane są codziennie o godz. 18.00.

2. Ks. Arcybiskup Józef Górzyński, Metropolita Warmiński udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.); dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

3. Jutro, w poniedziałek, 30 marca w naszej parafii odbędzie się tzw. dzień stacyjny

Plan tego dnia:

12.00 – 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza św. z homilią

4. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Odwiedziny chorych odbędą się wyłącznie na wyraźne życzenie. W I-szą sobotę różaniec o godz. 08.30 i Msza św. w intencji róż różańcowych.

5. Droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 w kaplicy.

6. Organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD i RTV, np. pralki, telewizory, komputery). Elektrośmieci można składać pod tarasem przy plebanii do końca marca br. Przychody z akcji wspomogą zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadzonego przez Siostry Orioniski oraz akcję „Wyprawka dla dzieci” w Kamerunie.

7. Prace przy budowie kościoła zostały zawieszone.

8. Zachęcam do przekazania 1% na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warmińskiej: wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS:0000245507,  z dopiskiem (cel szczegółowy): Bosko – Olsztyn.  

9. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i zachowa od wszelkiego złego.

  1. Informuję, że istnieje możliwość przyjmowania Komunii św. w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.). W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej. Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 2) wzbudzić miłość ku Niemu; 3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
  2. W kwestii sakramentu pokuty i pojednania, nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.) Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.