Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna – 14.05.2023 r.

1. Dzisiaj w naszej parafii odbędzie się uroczystość I-szej Komunii św., a w środę o godz. 16.30 zostanie udzielony sakrament bierzmowania. Módlmy się, aby dzieci i młodzież wzrastali w łasce Bożej i szli wiernie drogami świętości. 2. Zapraszamy na nabożeństwa… Read more<strong>Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna – 14.05.2023 r.</strong>