Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Adwentu – 12.12.2021 r.

1. Zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki o godz. 18.00, szczególnie proszę o przyjście dzieci z lampionami.

2. W naszej parafii odbywają się rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. Waldemar Kluz z diecezji przemyskiej, dyrektor Domu Formacyjno-Szkoleniowego w Lipniku Fundacji Wzrastanie im. św. Jana Pawła II. Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby tego domu.

3. W piątek, 17.12 Msza św. tylko rano o godz. 07.00.

4. Ks. Proboszcz zakończył już roznoszenie opłatków i dziękuje za wielką życzliwość i otwartość. Ofiary są przeznaczone na budowę kościoła – na ocieplenie dachu. Opłatki są jeszcze do nabycia przy wyjściu z kaplicy.

5. Dzisiaj ksiądz proboszcz kwestuje na budowę naszego kościoła w parafii św. Arnolda w Redykajnach. Módlmy się za wszystkich ofiarodawców.

6. Trwają już prace związane z ociepleniem dachu. Proszę o modlitwę o bezpieczne i pomyślne wykonanie. Składam serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na budowę kościoła.

7. Można przynosić do kaplicy dary żywnościowe dla potrzebujących.

8. Do nabycia świece Caritas – wigilijnego dzieła pomocy dzieciom: małe po 7 zł, duże po 15 zł.

9. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Państwu Koźniewskim. Dziękuję również Państwu Koźniewskim oraz Pani Wiesławie Prokopczuk za sprzątanie plebanii i przygotowanie pokojów gościnnych.

10. Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławionego adwentu.