Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIX Niedziela zwykła – 18.10.2020 r.

1. W Liturgii Kościoła: w poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, we wtorek – św. Jana Kantego, w czwartek – św. Jana Pawła II,

2. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 18.00.W niedzielę o godz. 08.40. Różaniec dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

3. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy znajdują się kartki na wypominki. Na kartkach wypisujemy zmarłych, których chcemy polecać w modlitwach wypominkowych w listopadzie. Kartki można wrzucać do skrzynki lub na tacę. Ofiary z wypominek zostaną przeznaczone na okna do nowego kościoła.

4. Dziękuję za sprzątanie kaplicy oraz za kwiaty państwu Ryżkowskim.

5. Trwają prace przy budowie kościoła. W mijającym tygodniu zostały zalane wieńce i filary nawy bocznej, cały czas trwają prace przy wznoszeniu wieży. Dziękuję za pomoc w pracach panu Zdzisławowi Januszewskiemu, Leszkowi Doboszowi, Andrzejowi Wądołowskiemu oraz Jurkowi Burskiemu. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła, proszę o dalsze wsparcie duchowe i materialne. Zapraszam także do pomocy w pracach, szczególnie w podawaniu cegły.

6. Ks. Arcybiskup Józef Górzyński, w  związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej”, udziela dyspensy dla wszystkich wiernych od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej  we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej  w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchowne
i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

7.Wszystkim uczestnikom tej Eucharystii – parafianom i gościom życzę zdrowia oraz błogosławionego tygodnia.