Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego  – 08.01.2023 r.

1. Niedziela chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Kolędy tradycyjnie możemy śpiewać do 2 lutego.

2. Trwa wizyta duszpasterska. Plan kolędy jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dołączony był do opłatka, umieszczony jest na stronie internetowej parafii.

Poniedziałek, 9 stycznia – ul. Kresowa, numery parzyste 48 – do końca – od godz. 16.30

Wtorek, 10 stycznia – Ul. Żółkiewskiego – od 16.30, ul Kosa – od godz. 19.00

Środa, 11 stycznia – ul. Zagłoby, ul. Jana III Sobieskiego – od godz. 16.30

Czwartek, 12 stycznia – ul. Kmicica, numery parzyste, numery nieparzyste z wyj. nr 17 i 19 – od godz. 16.30

Piątek, 13 stycznia – ul. Wołodyjowskiego, ul. Kmicica, numery nieparzyste: 17 i 19- od godz. 16.30

Sobota, 14 stycznia – ul. Pliszki i Sójki – od godz. 10.00

Niedziela, 15 stycznia – ul. Jarzębinowa i ul. Cyprysowa – od godz. 15.00

Msze św. wieczorne w dni powszednie o godz. 16.00, w sobotę o 18.00.

3.  Dziękuję za sprzątanie kaplicy rodzinie Koźniewskich.

4. Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy błogosławionego dnia Pańskiego.