Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r.

1. Jutro, o godz. 17.30 ostatnie wypominki – modlitwy za zmarłych, po nich o godz. 18.00 Msza św. w intencji wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach.

2. Msze św. roratnie będą odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00.

3. Od jutra (poniedziałek) rozpocznę roznoszenie opłatków wigilijnych. Wszystko odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Ofiary zebrane przy tej okazji będą przeznaczone na okna do nowego kościoła. Będzie można złożyć ofiarę bezgotówkowo, kartą płatniczą.

4. Dziękuję za sprzątanie kaplicy całej rodzinie Milewiczów.

5. Trwają prace przy budowie kościoła. Rozpoczęła się instalacja pomp ciepła, wykonywane są odwierty. Budynek kościoła jest przygotowywany do wykonania ogrzewania podłogowego. Zakończone zostały mury kaplicy bocznej – zalane betonem wieńce i filary. Kontynuowane jest wznoszenie wieży. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie budowy naszego kościoła, za ofiary składane na ten cel.

5. Wszystkim gościom i parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa: dobrego przeżywania adwentu.

APEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 
Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 roku