Ogłoszenia Duszpasterskie – XXX Niedziela zwykła – 25.10.2020 r.

1. W Liturgii Kościoła: w środę – świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

2. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 18.00.W niedzielę o godz. 08.40. Różaniec dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

3. Za tydzień, 1 listopada Msze św. jak w każdą niedzielę: o godz. 09.00, 11.00, 13.15. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Zachęcamy do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości.

4. Spotkania formacyjne przed I-szą Komunią św. i bierzmowaniem zostają zawieszone, co nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w kościele lub korzystając z dyspensy w domu przez środki masowego przekazu.

5. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy znajdują się kartki na wypominki. Na kartkach wypisujemy zmarłych, których chcemy polecać w modlitwach wypominkowych w listopadzie. Kartki można wrzucać do skrzynki lub na tacę. Ofiary z wypominek zostaną przeznaczone na okna do nowego kościoła.

6. Dziękuję za sprzątanie kaplicy oraz za kwiaty państwu Złotowskim.

7. Trwają prace przy budowie kościoła. W mijającym tygodniu została zalana betonem kolejna kondygnacja wieży. Dziękuję za pomoc w pracach panu Henrykowi Krysiakowi oraz Jackowi Drężkowi, zapraszam innych do pomocy. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła, proszę o dalsze wsparcie duchowe i materialne.

8.Wszystkim uczestnikom tej Eucharystii – parafianom i gościom życzę zdrowia oraz błogosławionego tygodnia.