Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 24.03.2024 r.

1. Zaczynający się dziś tydzień nazywany jest przez chrześcijan „Wielkim”, bo będą się w nim dokonywać wielkie wydarzenia zbawcze.

2. Dziękuję za udział w rekolekcjach wielkopostnych. Dziękuję tym, którzy pomogli w organizacji: Państwu Koźniewskim za goszczenie nauczycieli, Pani Krysi Czajkowskiej za dary na stół rekolekcyjny, Panu Jurkowi Burskiemu za przygotowywanie posiłków, szafarzom i pani organistce.

3. W Wielki Czwartek wydarzenia liturgiczne będą się koncentrowały w dwóch miejscach. Rano w katedrze biskup konsekruje oleje święte, które będą używane przez kapłanów do posługi sakramentalnej. Msza św. Krzyżma będzie sprawowana katedrze w Wielki Czwartek o 10.00

Natomiast wieczorem będą uobecniane wydarzenia zbawcze związane z Ostatnią Wieczerzą. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do ciemnicy. Adoracja do godz. 21.00.

4. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. O godz. 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego, adoracja, o godz. 17.15 Droga krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim potrwa do godz. 21.30, o godz. 21.00 Gorzkie Żale.

5. Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00, o pełnych godzinach, do godz. 15.00.

Liturgia wigilii paschalnej rozpocznie się o godz. 19.30. Prosimy o przyniesienie świec.

6. W Niedzielę Wielkanocną Msza św. rezurekcyjna rozpocznie się procesją o godz. 07.00. Msze św. w ciągu dnia o godz.: 11.00, 13.15.

6. Do skrzynki można składać ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego. Zapraszamy do pomocy w przygotowaniu grobu Pańskiego w środę po wieczornej Mszy św.

7. Trwają prace przy budowie kościoła: wytynkowane zostały ściany w bocznych wejściach oraz zakrystii, w prezbiterium przygotowywane są ściany do malowania.

Bóg zapłać wszystkich ofiarodawcom za złożone ofiary na budowę kościoła. Zachęcam do przekazania 1,5 % na rzecz naszej parafii.

8. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Torunia, Lichenia i Kalisza, w dniach 19 i 20 kwietnia (piątek, sobota). Koszt 350 zł. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i karteczkach.

9. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Państwu Bałazy.

10. Życzymy dobrego, pełnego pięknych duchowych przeżyć wielkiego tygodnia.