Ogłoszenia duszpasterskie – XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021 r.

1. Dziś, w przedostatnią niedzielę października, obchodzimy Niedzielę Misyjną. Modlimy się o rozkrzewienie wiary świętej, za misjonarzy i misjonarki, za świeckich pomocników misji oraz o ducha misyjnego w sercach wszystkich wierzących. Ojciec św. skierował z tej okazji orędzie zatytułowane: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. W niedzielę o godz. 08.40. Różaniec dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

3. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:  w czwartek, 28 października, święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

4.  Dziękuje księdzu prałatowi Krzysztofowi Szarowiczowi za zastępowanie podczas ostatniej niedzieli.  Dziękuję tym rodzinom, które ugościły księdza prałata.

5.  Na stoliku przy wyjściu z kaplicy znajdują się kartki na wypominki. Na kartkach wypisujemy zmarłych, których chcemy polecać w modlitwach wypominkowych w listopadzie. Kartki można wrzucać do skrzynki lub na tacę.

6. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Państwu Bałazy oraz Państwu Ryżkowskim, Bóg zapłać za kwiaty.

7. Wszystkim parafianom dziękujemy za złożone ofiary oraz życzymy wielu łask Bożych i błogosławionego tygodnia.