Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Adwentu  – 18.12.2022 r.

1Zapraszamy na ostatnie roraty  we wtorek – o godz. 17.00, w czwartek o godz. 18.00 oraz w sobotę, 24 grudnia o godz. 07.00, w poniedziałek Msza św. wieczorna o godz. 17.00.

2. Serdecznie dziękuję za udział w rekolekcjach adwentowych, dziękuję za dary na stół rekolekcyjny.

 3. W piątek, 23 grudnia przygotowanie kaplicy do Świąt BN. Od godz. 15.30 będziemy ubierać choinki i montować szopkę, proszę o pomoc.

4. W sobotę wieczorem zasiądziemy do stołu wigilijnego. Zachęcamy do zachowania wigilijnych zwyczajów (czytanie Pisma św., modlitwa przed wieczerzą, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem itp.) i zgodnie z tradycją do powstrzymania się w tym dniu od spożywania potraw mięsnych. Nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.

5.  W noc Bożego Narodzenia zapraszamy do udziału we Mszy św. tzw. Pasterce, która będzie odprawiona o godz. 20.00 – dla dzieci i 22.00 – dla dorosłych.

6. W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego.

 7. Do nabycia świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, małe po 10 zł, a także opłatki za dobrowolną ofiarą.

8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na budowę kościoła.

  Wizyta duszpasterska rozpocznie się już we wtorek, 27 grudnia. Plan kolędy jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dołączony był również do opłatka.

9. Dziękuję za sprzątanie kaplicy rodzinie Pepol.

10. Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy owocnego zakończenia adwentu i pięknej wigilii.