Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2022 r.

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

2. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej kaplicy Msze Święte tego dnia o godz. 07.00 i 18.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

3. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa wielkopostne: drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 17.00 dla dzieci, dla dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00, rozpoczną się modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego. Po gorzkich żalach Msza św. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych trudności.

4. W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach: od niedzieli, 27 marca.

5. Prace przy budowie kościoła: przygotowujemy się do wykonania dachu – położenia dachówki. Najpierw trzeba ocieplić częściowo ściany z zewnątrz, w miejscu styczności z dachem: został zakupiony styropian. Zakończone zostały prace związane z dociepleniem dachu. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę kościoła.

6. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Andrzejowi Złotowskiemu.

7. Wszystkim parafianom dziękujemy za życzliwość i ofiarność i życzymy wielu łask i Bożej pomocy w tym trudnym czasie.