Ogłoszenia duszpasterskie – XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021 r.

1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. W niedzielę o godz. 08.40. Różaniec dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

2. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: w poniedziałek – święto św. Łukasza, w środę – św. Jana Kantego; w piątek – św. Jana Pawła II.

3.  Ksiądz proboszcz wraz z szafarzem kwestują w Warszawie na rzecz budowy naszego kościoła.

4.  Na stoliku przy wyjściu z kaplicy znajdują się kartki na wypominki. Na kartkach wypisujemy zmarłych, których chcemy polecać w modlitwach wypominkowych w listopadzie. Kartki można wrzucać do skrzynki lub na tacę.

5. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Państwu Pepol.

6. Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę. Wszystkim uczestnikom tej Eucharystii – parafianom i gościom życzę zdrowia oraz błogosławionego tygodnia.