Ogłoszenia duszpasterskie – XV niedziela zwykła – 11.07.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie – XV niedziela zwykła – 11.07.2021 r.

1.  Wspomnienia liturgiczne w nadchodzącym tygodniu: w poniedziałek św. Brunona z Kwerfurtu, we wtorek św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w czwartek św. Bonawentury, w piątek NMP z Góry Karmel.

2. Nasza Parafia organizuje jednodniową pielgrzymkę w pierwszą sobotę miesiąca, 7 sierpnia, do Stoczka Klasztornego, Reszla i Świętej Lipki. Koszt 70 zł (przejazd i obiad). Zgłoszenia wraz z zaliczką przyjmuje Pani dr Maria Welenc.

3. Organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe będą przeznaczone na pomoc misjonarzom. Do końca lipca sprzęt można składać przy „szopce”.

4. Trwają prace przy wykonaniu kopuły na wieżę (papowanie i układnie blachy). Dziękuję panu Krzysztofowi Margalskiemu za papę. Dziękuję panom Darkowi Pacholczykowi, Ryszardowi Lasmanowiczowi, Mariuszowi Chojnowskiemu za uporządkowanie palcu na budowie, gdzie będzie złożona cegła. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie budowy kościoła, za wszelkie ofiary składane na ten cel, a przede wszystkim za modlitwę w tej intencji.

5. Zapowiedzi przedślubne: sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Daria Wiśniewska z naszej parafii oraz Damian Krajza z Myszyńca. Módlmy się dla nich o dobre małżeństwo.

6. Dziękuję za sprzątanie kaplicy Państwu Koźniewskim.

7. Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy błogosławionego tygodnia oraz udanego wypoczynku.