Różaniec jest odmawiany w naszej parafii, w październiku, codziennie, o godz. 18.00, w kaplicy. W niedzielę o godz. 08.40. Różaniec dla dzieci w środy i piątki, o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.

Historyczna chwila - pierwszy odmówiony różaniec w kaplicy w 2016 r.

Spontanicznie został przygotowany "roboczy" ołtarz, przy którym odmawialiśmy różaniec.

Dziękuję tym wszystkim, którzy chętnie przychodzą do kaplicy na modlitwę różańcową.