Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

Należy zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokółu przedślubnego. Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:
- dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej,
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
świadectwo chrztuz adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania - ważne trzy miesiące,
- świadectwo bierzmowania - jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
- zaświadczenie o odbyciu co najmniej trzech nauk przedślubnych,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące (niniejsze zaświadczenie można przynieść po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego)


Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii - wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują. 
"Prośba o wygłoszenie zapowiedzi", którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.

Narzeczeni otrzymują także 
karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać 
licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

 

Małżeństwo sakramentalne – usankcjonowany religijnie związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5, 32). Tak rozumiany jest w kościołach katolickim, starokatolickim, prawosławnym oraz anglikańskim. Teologia protestancka (poza anglikanizmem) nie uważa małżeństwa za sakrament, choć podkreśla jego świętość.